Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija ir patstāvīga, neatkarīga organizācija, kura uz brīvprātības principa apvieno atsevišķus aviācijas arodbiedrību biedrus, neatkarīgi no viņu darba vietas, aviotransporta darbinieku arodorganizācijas, t.sk. arī civilās aviācijas mācību iestāžu, avioklubu. LAAF darbības pamatprincipi – arodbiedrību biedru un organizāciju vienlīdzība un atklātība, bet pirmkārt – solidaritāte. LAAF ir Latvijas un starptautiskās arodbiedrību kustības daļa.

LAAF mērķi un uzdevumi

  • Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācijas stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību darbībai;
  • LAAF atsevišķu biedru un organizāciju konsolidācija kopēju mērķu sasniegšanai un arodorganizācijas nostiprināšana.
  • LAAF biedru aizstāvība, viņu ekonomisko, sociālo, profesionālo tiesību un interešu pārstāvniecība un deklarēšana.
  • LAAF biedru un pirmorganizāciju pārstāvība sociālajā dialogā ar darba devēju un savu biedru un to arodorganizāciju interešu aizstāvība Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībā (LBAS) un valsts pārvaldes institūcijās, prokuratūrā, tiesā un citās organizācijās;
  • Juridiskās un konsultatīvās palīdzības sniegšana, kolektīvo darba līgumu noslēgšanā starp arodorganizāciju un darba devēju;
  • LAAF biedriem un organizācijām juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana strīdu un dažādu konfliktu risināšanai;

Rekvizīti

Latvijas aviācijas arodbiedrību federācija
Reģ. Nr.40008044018
Norēķina konts Nr.LV57UNLA0002100695702, SEB BANKĀ filiālē „Rīdzene”

Valde


400 pix Aušra Straume

LAAF valdes priekšsēdētāja vietniece
Latvijas Gaisa Satiksmes Vadības dispečeru arodbiedrības (LGSVDA) valdes priekšsēdētāja
Aušra Straume

e-pasts: laaf@laaf.lv, lgsvda@inbox.lv
tel. +371 29855734